Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Ochrona danych: w Global Colors Polska S.A. dokładamy wszelkich starań, aby szanować i chronić Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe są przechowywane, chronione zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych i nie są przekazywane stronom trzecim.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Global Colors Polska S.A., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP: PL634-24-22-078 REGON: P-277543740, Nr KRS 0000026459 Sąd Rejonowy  w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 800 000,00 PLN Telefon: +48 77 488 66 16, Adres e-mail: 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na stronie www.globalcolors.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.globalcolors.pl.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.

5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.