GLOBAL COLORS POLSKA
Mapa strony EN / PL

REACH

Registration Evaluation Authorization of Chemicals

Rozporządzenie REACH weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. REACH. Dotyczy wszystkich firm na terenie UE, które produkują, importują je lub stosują chemikalia.

Rozporządzenie zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

Czego dotyczy REACH
Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże szereg chemikaliów, jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają także substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

Kim jestem w REACH
Jeżeli jestem producentem lub importerem na mnie spoczywa obowiązek najpierw wstępnej rejestracji wszystkich swoich substancji, a następnie rejestracji właściwej.
Jeżeli jestem dystrybutorem mam obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw.
Jeżeli jestem użytkownikiem zobowiązany jestem sprawdzić, czy moje szeroko rozumiane zastosowanie znajduje się w rozszerzonej karcie charakterystyki substancji z której korzystam lub planuję korzystać. Muszę przestrzegać opisanych w karcie charakterystyki substancji kroków mających na celu zmniejszenie ryzyka. Zobowiązany jestem brać udział w przekazywaniu informacji w łańcuchu dostaw.
Stosowanie substancji wzbudzających szczególną obawę SVHC musi zostać dopuszczone bezpośrednio poprzez udzielenie zezwolenia.

REACH w GCP S.A.
Jako Dalszy Użytkownik dbamy o to aby nasi klienci byli w pełni informowani o postępach zarówno na polu rejestracji wstępnej i właściwej stosowanych w GCP substancji.

Utrzymujemy więc stały kontakt w łańcuchu dostaw z klientami i dostawcami.
Zespół ds. REACH powołany z grona naszych pracowników na co dzień pozostaje z Państwem w kontakcie pod adresem mailto:gcp@globalcolors.pl

Wszelkich informacji proszę więc szukać u naszych pracowników jak i na polecanych stronach poniżej.

Tekst rozporządzenia można znaleźć także na stronie Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych: http://www.chemikalia.gov.pl

Pomoc dotyczącą określenia obowiązków nałożonych rozporządzeniem REACH można uzyskać w:

  • Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, które zostało ustanowione jako krajowe centrum informacyjne ds. REACH, a którego adres znajduje się powyżej (na stronie Biura pod hasłem REACH Helpdesk),
  • Europejskiej Agencji Chemikaliów: http://ec.europa.eu/echa
  • W szczególności warto skorzystać z Nawigatora zamieszczonego na stronie Agencji.

Pola oznaczone gwiązdką są wymagane.

zamknij