GLOBAL COLORS POLSKA
Mapa strony EN / PL

Dane teleadresowe

Global Colors Polska S.A.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

 

e-mail:             gcp(at)globalcolors.pl
http://www.globalcolors.pl

 

BDO 000054222

 

Faksy:
+48 77 488 68 60 - Sekretariat
+48 77 488 65 91 - Dział Sprzedaży

Telefony:
+48 77 488 66 16 - Sekretariat
+48 77 488 67 82 - Zarząd
+48 77 488 67 40 - Dział Księgowości
+48 77 488 68 20 - Dział Kadr i Szkoleń
+48 77 488 68 25 - Dział Sprzedaży
+48 77 488 67 89 - Dział Sprzedaży

+48 77 488 64 81 - Dział Sprzedaży, Transport

+48 77 488 69 60 - Dział Zakupów

+48 77 488 69 60 - Dział Marketingu i Logistyki
+48 77 488 60 46 - Magazyn
+48 77 488 63 20 - Laboratorium
+48 77 488 65 87 - Produkcja i Dział Utrzymania Ruchu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Global Colors Polska S.A., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP: PL634-24-22-078 REGON: P-277543740, Nr KRS 0000026459 Sąd Rejonowy  w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 800 000,00 PLN Telefon: +48 77 488 66 16, Adres e-mail: gcp@globalcolors.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na stronie www.globalcolors.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.globalcolors.pl.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.

5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: gcp@globalcolors.pl

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Pola oznaczone gwiązdką są wymagane.

zamknij